Nieuws

Heeft u méér dan twee medewerkers in dienst? Spelen er zaken op personeelsgebied? Is de productiviteit bijvoorbeeld te laag? Of is het ziekteverzuim te hoog? Zijn uw medewerkers onvoldoende...
Wij merken dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds actiever worden in het zoeken naar ‘cliënten’. Op zich begrijpelijk, omdat zij een plicht hebben om pensioen uit te betalen, ook als er geen premie is...
Als bestuurder van een BV of NV kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de BV of NV als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk...
De Tweede Kamer is recent akkoord gegaan met het plan om de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. Als ook de Eerste Kamer het plan straks...
Wanneer de belastingdienst ontdekt dat te weinig belasting is geheven of teveel belasting is teruggegeven, dan kan zij daarvoor een navorderings- of naheffingsaanslag opleggen. Daarbij is de...
Het kabinet gaat de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen en wel per 1 januari 2016. Details volgen nog op Prinsjesdag, maar de hoofdlijnen van dit plan zijn nu al bekend gemaakt. De...
De forfaitaire vermogensrendementsheffing, ook wel box-3-heffing, in de inkomstenbelasting staat met de scherpe daling van de spaarrente al geruime tijd ter discussie. Het kabinet heeft aangekondigd...
Voor werknemers die in het afgelopen jaar een opleiding hebben gevolgd, kunt u nu een subsidie krijgen met een maximale hoogte van €2.700,00. Subsidieregeling Praktijkleren Op 1 januari 2014 trad de...
In een testament bepaal je wat er moet gebeuren bij je overlijden. Maar wat gebeurt er als je niet meer zelf kunt beslissen als gevolg van een hersenbloeding of dementie? Wie behartigt je belangen...
Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief van 6% op de arbeidskosten bij onderhoud en renovatie van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Hoe bepaalt u in de periode rondom 1 juli 2015 welk btw-...
Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2015 de meest recente jaarcijfers op internet. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het...

Pagina's

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2015 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.