Nieuws

Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw eigen woning vastgesteld. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van deze WOZ-waarde, moet u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Bent u...
Bedrijven die in 2014 buitenlandse BTW hebben betaald in een ander EU-land (bijvoorbeeld BTW ten aanzien van een hotelverblijf en/of BTW op benzine) dienen voor 1 oktober 2015 een digitaal...
Een ondernemer die btw-plichtig is, kan de btw op zijn aankopen als voorbelasting in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de btw is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Een eis is...
Eerder dit jaar heeft het Hof van Justitie met betrekking tot de vraag of de 150-kilometergrens in de Nederlandse 30%-regeling strijdig is met het Europees recht arrest gewezen. Het HvJ EU is van...
Een wachtdienst is een bepaalde periode waarin een werknemer oproepbaar is. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de kilometers tijdens een wachtdienst geheel zakelijk zijn. Voor deze goedkeuring...
De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling...
Onlangs heeft Staatssecretaris van Financiën de heer Wiebes een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij twee voorstellen uitwerkt voor een alternatief op het huidige systeem van pensioen in...
De woningeigenaar die wil profiteren van een lagere hypotheekrente kan mogelijk gebruik maken van rentemiddeling, mits de bank dit aanbiedt. Aan die rentemiddeling zitten wel wat fiscale aspecten...
Heeft u méér dan twee medewerkers in dienst? Spelen er zaken op personeelsgebied? Is de productiviteit bijvoorbeeld te laag? Of is het ziekteverzuim te hoog? Zijn uw medewerkers onvoldoende...
Wij merken dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds actiever worden in het zoeken naar ‘cliënten’. Op zich begrijpelijk, omdat zij een plicht hebben om pensioen uit te betalen, ook als er geen premie is...
Als bestuurder van een BV of NV kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de BV of NV als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk...

Pagina's

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2015 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.