Nieuws

In de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In de plaats hiervan zal de Belastingdienst de komende maanden...
Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de plannen van Staatssecretaris Wiebes om het systeem van pensioen in eigen beheer drastisch te wijzigen. Het doel is een vereenvoudiging van de uitvoering en...
Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp’er. U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Die...
Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. In het Belastingplan staan onder andere de wijzigingen voor de WBSO in 2016. De belangrijkste wijziging is dat de fiscale innovatie...
Wilt u uw onderneming geruisloos omzetten in een bv (inbrengen) en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2015? Dat kan, maar dan wel met haast, want 1 oktober nadert snel. Inbreng Wanneer u wilt...
Van Dijck Groenteproducties realiseert in het gebied Siberië in Noord-Limburg een nieuw glastuinbouwbedrijf. Provincie Limburg geeft de benodigde gronden in erfpacht uit aan deze producent van...
Heeft u méér dan twee medewerkers in dienst? Spelen er zaken op personeelsgebied? Is de productiviteit bijvoorbeeld te laag? Of is het ziekteverzuim te hoog? Zijn uw medewerkers onvoldoende...
Wilt u gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015 maar heeft u deze nog niet aangevraagd, dan is haast geboden. De deadline voor de aanvraag staat op 15...
Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw eigen woning vastgesteld. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van deze WOZ-waarde, moet u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Bent u...
Bedrijven die in 2014 buitenlandse BTW hebben betaald in een ander EU-land (bijvoorbeeld BTW ten aanzien van een hotelverblijf en/of BTW op benzine) dienen voor 1 oktober 2015 een digitaal...
Een ondernemer die btw-plichtig is, kan de btw op zijn aankopen als voorbelasting in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de btw is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Een eis is...

Pagina's

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2015 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.