Top 10 subsidies

De subsidieadviseurs van Koenen en Co attenderen u op een aantal interessante subsidieregelingen.

Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Lees meer...

Innovatiebox

Op 1 januari 2010 is de Innovatiebox in werking getreden. Deze fiscale regeling heeft als doel het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland. Lees meer of ga naar ons Innovatieteam.

Research- en Developmentaftrek (RDA)

De aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, oftewel de Research- en Developmentaftrek (RDA), is met ingang van 1 januari 2012 samen met de WBSO ingezet om onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Lees meer...

EIA - MIA - Vamil

Energie Investeringsaftrek (EIA): Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil):
De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijs. Lees meer...

LimburgMakers

De Provincie Limburg, NV Industriebank LIOF en innovatiecentrum Syntens brengen samen ruim € 10 miljoen in om de innovatieve maakindustrie te versterken. Een bedrag dat de bedrijven zelf ten minste verdubbelen. Lees meer...

PSI: Private Sector Investeringsprogramma

PSI draagt bij aan de bevordering van investeringen in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Lees meer...

Food Future

Food Future focust op innovatie. Deze regeling is bedoeld voor toekomstgerichte ondernemers uit de voedingsmiddelenbranche die gebruik willen maken van nieuwe technologieën. Lees meer...

Praktijknetwerken

Heeft u een goed idee om uw kennis over en vaardigheden in de landbouwsector te vergroten, maar heeft u niet genoeg kennis om dit alleen te doen? Dan is de subsidie Praktijknetwerken misschien iets voor u. Lees meer...

Innovatiefonds Limburg

Met het innovatiefonds wil de Provincie Limburg een impuls geven aan het Limburgse MKB. Een impuls om innovaties te realiseren of om innovatieve ondernemingen, die als gevolg van de kredietcrisis financieringmoeilijkheden ondervinden, vooruit te helpen. Lees meer...

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving 

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. Met deze subsidieregeling kunnen uw kansen nog beter benut worden. Lees meer...

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs, 046 420 35 50. 

Koenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2014 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies    

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.