Top 10 subsidies

De subsidieadviseurs van Koenen en Co attenderen u op een aantal interessante subsidieregelingen.

Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. Lees meer...

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling. Deze fiscale regeling heeft als doel het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland. Lees meer of ga naar ons Innovatieteam.

Research- en Developmentaftrek (RDA)

De Research- en Developmentaftrek (RDA) is een extra aftrekpost voor onderzoek en ontwikkeling voor alle ondernemers die aan S&O-werk doen, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Lees meer...

EIA - MIA - Vamil

Energie Investeringsaftrek (EIA): Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil):
De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijs. Lees meer...

LimburgMakers

De Provincie Limburg, NV Industriebank LIOF en innovatiecentrum Syntens brengen samen ruim € 10 miljoen in om de innovatieve maakindustrie te versterken. Lees meer...

Horizon 2020

Horizon is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Lees meer...

Food Future

Food Future focust op innovatie. Deze regeling is bedoeld voor toekomstgerichte ondernemers uit de voedingsmiddelenbranche die gebruik willen maken van nieuwe technologieën. Lees meer...

Subsidieregeling Eurostars

Eurostars is een Europees subsidieprogramma en onderdeel van Eureka met als doel marktgerichte R&D-projecten te financieren. Lees meer...

SME Instrument

Het SME Instrument ondersteunt MKB-bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Lees meer...

AAL (Active & Assisted Living)

AAL is een financieringsprogramma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het kader van de vergrijzing in Europa. Lees meer...

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs, 046 420 35 50. 

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2014 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.