Eindejaarstips

Tips voor alle belastingplichtigen

 1. 1. Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3
 2. 2. Keer dividend uit per 2 januari
 3. 3. Overweeg box 3 te verlaten
 4. 4. Boxhoppen met de FGR
 5. 5. Beleg groen in box 3
 6. 6. Koop uw zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar
 7. 7. Pleeg nog in 2016 of 2017 onderhoud aan uw monumentenpand
 8. 8. Koop nog dit jaar een lijfrente
 9. 9. Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

 1. 10. Werk volgens de modelovereenkomst
 2. 11. Optimaliseer uw investeringsaftrek
 3. 12. Extra investeringsaftrek voor milieu- en energiebewuste ondernemers
 4. 13. Stel uw desinvestering uit tot volgend jaar
 5. 14. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
 6. 15. Voorkom verdamping van uw ondernemingsverlies
 7. 16. Beoordeel de hoogte van uw winst
 8. 17. Teruggaaf btw oninbare vordering vanaf 2017 eenvoudiger
 9. 18. Wacht niet met verzoek teruggaaf btw nu al oninbare debiteuren
 10. 19. Houd rekening met terugbetaling btw niet betaalde crediteuren per 1 januari 2017
 11. 20. Houd de herzieningstermijn in de gaten
 12. 21. Vergeet btw privégebruik auto niet in uw laatste btw-aangifte

Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

 1. 22. Vanaf 2017 meer aftrek algemene kosten
 2. 23. Een B.V., ja/nee ?

Tips voor de DGA en zijn/haar B.V.

 1. 24. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017
 2. 25. Win advies in over uw mogelijkheden met uw pensioen in eigen beheer
 3. 26. Overdracht extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer alleen nog tot 1 april 2017 mogelijk
 4. 27. Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
 5. 28. Strengere voorwaarden VBI
 6. 29. Lager gebruikelijk loon voor innovatieve startups

Tips voor werkgevers

 1. 30. Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen
 2. 31. Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
 3. 32. Inhoudingsverbod minimumloon vanaf 2017
 4. 33. Zorg tijdig voor een nieuwe garantieverklaring WGA

Tips voor de automobilist

 1. 34. Houd rekening met de nieuwe bijtelling vanaf 2017
 2. 35. Koop (zeer) zuinige auto nog in 2016
 3. 36. Koop minder zuinige auto pas in 2017
 4. 37. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Tips voor de woningeigenaar

 1. 38. Schenkingsvrijstelling eigen woning 2017
 2. 39. Los uw geringe hypotheekschuld af
 3. 40. Onderzoek rentemiddeling
 4. 41. Plan verkoop/koop eigen woning slim rondom de jaarwisseling

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

 1. 1. Betaal uw lijfrentepremie 2015 uiterlijk 31 december a.s.
 2. 2. Vraag alsnog te veel betaalde belasting over afgekochte lijfrente terug
 3. 3. Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
 4. 4. Hypotheekrenteaftrek
 5. 5. Stem leveringsdatum eigen woning goed af
 6. 6. Los een kleine hypotheek af
 7. 7. Betaal tot 6 maanden hypotheekrente vooruit
 8. 8. Speel in op de peildatum in box 3
 9. 9. Beleggingen? ‘Groen’ geeft fiscaal voordeel
 10. 10. Plan uitgaven voor ziektekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten
 11. 11. Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
 12. 12. Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind

Tips voor ondernemingen en bv's

 1. 13. Optimaliseer uw resultaat
 2. 14. Voorkom verliesverdamping
 3. 15. Vraag tijdig innovatiesubsidies aan
 4. 16. Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek
 5. 17. Houd rekening met de desinvesteringsbijtelling
 6. 18. Benut de herinvesteringsreserve
 7. 19. Voorkom keten- en inlenersaansprakelijkheid

Tips voor dga's en bv's

 1. 20. Laat als dga uw verzekeringsplicht herbeoordelen
 2. 21. Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV
 3. 22. Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten

Tips voor werkgevers en werknemers

 1. 23. Maak optimaal gebruik van de vrije ruimte in de WKR
 2. 24. Maak gebruik van de concernregeling in de WKR
 3. 25. Levensloopregeling in 2015 afkopen?
 4. 26. Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak

Tips omzetbelasting

 1. 27. Maak gebruik van de KOR, ook voor zonnepanelen
 2. 28. Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto
 3. 29. Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte
 4. 30. Check herziening van btw

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

 1. 1. Betaal uw lijfrentepremie 2014 uiterlijk 31 december a.s.
 2. 2. Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
 3. 3. Regels voor buitenlands belastingplichtigen veranderen
 4. 4. Hypotheekrenteaftrek
 5. 5. Los een kleine hypotheek af
 6. 6. Betaal tot 6 maanden hypotheekrente vooruit
 7. 7. Speel in op de peildatum in box 3
 8. 8. Beleggingen? ‘Groen’ geeft fiscaal voordeel
 9. 9. Is uw alimentatieverplichting vanaf 2015 nog juist vastgesteld?
 10. 10. Plan uitgaven voor ziektekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten
 11. 11. Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
 12. 12. Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind

Tips voor ondernemingen en bv's

 1. 1. Voorkom verliesverdamping
 2. 2. Vraag tijdig innovatiesubsidies aan
 3. 3. Speel in op wijzigingen in investeringsaftrek
 4. 4. Stel desinvesteringen uit
 5. 5. Benut de herinvesteringsreserve

Tips voor dga's en bv's

 1. 1. Verruiming faciliteit onbelast dividend op vererfde aandelen
 2. 2. Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV
 3. 3. Maak gebruik van verlaagde aanmerkelijkbelangtarief in 2014
 4. 4. Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten
 5. 5. Pensioen in eigen beheer

Tips voor werkgevers en werknemers

 1. 1. Fiets met voordeel
 2. 2. Stamrecht in 2014 nog met voordeel op te nemen
 3. 3. Pas uw pensioencontracten op tijd aan
 4. 4. Wijzigingen arbeidsrecht
 5. 5. Levensloopregeling in 2015 afkopen?
 6. 6. Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak

Tips omzetbelasting

 1. 1. Zonnepanelen aangeschaft? Denk aan de btw-gevolgen
 2. 2. Registreer u voor de mini One Stop Shop-regeling
 3. 3. Doe vóór 1 april 2015 suppletieaangifte omzetbelasting
 4. 4. Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto
 5. 5. Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte
 6. 6. Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw
 7. 7. Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking
 8. 8. Check herziening van btw
 9. 9. Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting
 10. 10. Einde verruimde doorverkooptermijn in de overdrachtsbelasting

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

 1. 1. Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s.
 2. 2. Klassiekervrijstelling MRB van de baan
 3. 3. Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
 4. 4. Hypotheekrenteaftrek
 5. 5. Los een kleine hypotheek af
 6. 6. Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af
 7. 7. Speel in op de peildatum in box 3
 8. 8. Beleggingen? 'Groen' geeft fiscaal voordeel
 9. 9. Plan uitgaven voor ziektekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten
 10. 10. Einde notariële akte voor periodieke giften
 11. 11. Bundel aftrekbare giften
 12. 12. Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
 13. 13. Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind

Tips voor ondernemingen en BV's

 1. 1. Check uw voorlopige aanslagen
 2. 2. Maak gebruik van de tijdelijke willekeurige (crisis)afschrijving
 3. 3. Voorkom verliesverdamping
 4. 4. Vraag tijdig innovatiesubsidies aan
 5. 5. Speel in op wijzigingen in investeringsaftrek
 6. 6. Stel desinvesteringen uit
 7. 7. Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen

Tips voor DGA's en BV’s

 1. 1. Aangaan van een fiscale eenheid
 2. 2. Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV
 3. 3. Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar
 4. 4. Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten
 5. 5. Pensioenregeling

Tips voor werkgever en werknemers

 1. 1. Ook volgend jaar werkgeversheffing hoge lonen
 2. 2. Versnel het ontslagtraject in verband met afschaffing stamrechtvrijstelling
 3. 3. Stamrecht met voordeel op te nemen
 4. 4. Pas uw pensioencontracten op tijd aan
 5. 5. Overstappen op werkkostenregeling in 2014 of uitstellen?
 6. 6. Levensloopregeling: nu nog afkopen?
 7. 7. Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak
 8. 8. Personeelsfonds als aantrekkelijke uitkering

Tips omzetbelasting

 1. 1. Doe vóór 1 april 2014 suppletieaangifte omzetbelasting
 2. 2. Verricht u vrijgestelde prestaties? Voorkom integratieheffing!
 3. 3. Laatste BTW-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto
 4. 4. Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte
 5. 5. Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de BTW
 6. 6. Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking
 7. 7. Check herziening van BTW

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.