Nieuws

Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw...
Wilt u vanaf 1 oktober 2016 nog gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. Tot en met 31 augustus aanstaande kan hiervoor nog een aanvraag ingediend worden bij de Rijksdienst voor...
Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die partner heeft dan het recht om in...
De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst...
Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de...
Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of aansprakelijkheid voorkomen. Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in...
Koenen en Co heeft vrijdag 15 juli succesvol een verkooptraject afgerond tussen een handelsorganisatie in Zuid-Nederland en een Belgische investeringsmaatschappij Think2Act. ‘Een bijzonder traject,...
Onlangs is de wet gewijzigd waardoor u vanaf boekjaar 2016 een jaarrekening alleen nog maar digitaal kunt deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt voor de jaarrekeningen van BV’s en NV’s in...
Een werknemer rijdt tijdens werktijd in een personenauto van de zaak. Buiten werktijd staat deze personenauto geparkeerd op het parkeerterrein bij het bedrijfspand van de werkgever. De werknemer...
Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in...
MKB Financieringspoort Limburg Het vinden van financiering blijft een uitdaging voor veel ondernemers, maar er is meer kapitaal beschikbaar dan u denkt. Zoals crowdfunding, overheidsregelingen,...

Pagina's

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2016 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.