Nieuws en Suczestips

Gisteren 20 oktober publiceerde Management Team de beste financials van 2016. Een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Inscope Consulting, een kennisonderneming van de Erasmus Universiteit Rotterdam....
Werkt u als medicus samen met andere collega’s of praktijken? Dan heeft u vaak gezamenlijke kosten. Denk aan het salaris van een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van...
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per jaar per werknemer...
In de bouw kan nog steeds op allerlei manieren uitstekend buiten dienstbetrekking worden gewerkt, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.  Ook na 1 mei 2016 is het nog steeds...
Met ingang van 1 januari 2017 is het voor u niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV. Voor het in het verleden opgebouwde pensioen moet u, vanaf 1 januari 2017 kiezen tussen de...
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat op de schop. Deze aftrekpost wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor volgend jaar. ...
Bent u voornemens om energiebesparende maatregelingen te nemen in uw woning? De overheid heeft vanaf 1 september 2016 de subsidie de Energiebesparing Eigen Huis geïntroduceerd.  Woningbezitters en...
Ontdek de voordelen van werken aan duurzame inzetbaarheid  U hoort steeds meer over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Duurzaam inzetbare medewerkers zijn...
Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak daarin dan duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies in het geval dat de...
Per 2017 wordt het box 3 rendement aangepast. Daarbij wordt het rendement omgevormd van de huidige, vaste 4% naar een rendement dat afhankelijk is van het vermogen. Gedachte daarachter is dat mensen...
Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling van een auto verlaagd van 25% naar 22%. Wilt u een nieuwe zakelijke auto aanschaffen die niet in de categorie zuinig of zeer zuinig valt? Wacht dan tot...

Pagina's

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2016 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.