Suczestip: Afschaffing pensioen in eigen beheer

Met ingang van 1 april 2017 is het voor u niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV.
Voor het in het verleden opgebouwde pensioen moet u, vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de volgende 3 mogelijkheden:

  • Ongewijzigd in stand laten
  • Afkopen
  • Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer

Bij variant 2 en 3 moet de (ex)partner met de wijziging akkoord gaan. Door wijziging van het pensioen wordt namelijk ook het nabestaandenpensioen gewijzigd. Wanneer u (een deel van) de voorziening bij een verzekeraar heeft ondergebracht, moet u voor 1 juli 2017 kiezen of u dit kapitaal terug wil halen naar de BV. 

Wat houden de drie mogelijkheden in:

1. Ongewijzigd in stand laten

Bij deze variant blijft het opgebouwde pensioen staan tegen de huidige regelgeving. Dividend en pensioenuitkeringen hangen nog steeds af van de financiële situatie en ontwikkeling in de BV. Uw BV gaat vanaf de pensioendatum de (geïndexeerde) pensioenrechten uitkeren. 

2. Afkopen

Bij deze variant moet u het pensioen in zijn geheel vóór 1 januari 2020 afkopen. Dit betekent dat de BV de fiscale pensioenvoorziening in één keer uitkeert aan u, als DGA, degene die hierover inkomstenbelasting betaalt. U krijgt een korting over de hoogte van de fiscale voorziening per 31 december 2015, de pensioenvoorziening wordt vrijgesteld met 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Bij deze variant heeft de afwaardering van commercieel naar fiscaal geen fiscale consequenties. Voor deze variant is direct liquiditeit nodig, er moet immers belasting betaald worden. 

3. Omzetten in oudedagsverplichting

U kunt er ook voor kiezen de fiscale voorziening om te zetten in een oudedagsverplichting, deze stijgt jaarlijks met een marktrente. Verdere opbouw is niet mogelijk. Groot verschil met de pensioen voorziening in eigen beheer is dat bij de oudedagsverplichting geen rekening wordt gehouden met sterftekans.
De BV moet vanaf AOW leeftijd in minimaal 20 jaar aan u uitkeren, eerder uitkeren is onder voorwaarden mogelijk. Afstorten kan naar verzekeraar of bank en geeft meer flexibiliteit in uitkeringsduur.

U staat voor een belangrijke en ook ingrijpende keuze. Onze adviseurs kunnen u voorzien van alle inzichten en advies.

Meer informatie?

Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op of klik hier voor ons terugbelformuliertje! Veel suczes...

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.