IT Audit

Voldoet uw IT-omgeving aan alle kwaliteitseisen, zodat u de juiste informatie krijgt om uw organisatie aan te sturen? Heeft u het gevoel dat uw organisatie onvoldoende gebruik maakt van uw huidige automatisering en IT processen? Of heeft u uw automatisering zo goed op orde dat uw klanten dit moeten weten, maar dan wel ondersteund met een verklaring of een certificaat van een deskundige? Allemaal concrete vraagstukken waar onze IT-auditors en adviseurs u antwoord op kunnen geven.

IT Audit: Waarom?

Wij zorgen ervoor dat 'IT' in uw organisatie werkt. Onze oplossing is maatwerk. Iedere organisatie is anders en dus ook de inrichting van uw automatisering. Wij beperken ons niet alleen tot een analyse of een eventueel plan van aanpak. Maar ondersteunen u bij het totale verbetertraject van uw automatisering en processen. Nog een belangrijke bijkomstigheid: Wij zijn onafhankelijk, wij verkopen géén software of hardware.  

Vertrouwen op uw IT

Niet alleen uw accountant moet bij het samenstellen van de jaarrekening kunnen vertrouwen op uw automatisering. Ook u wilt weten aan welke knoppen u moet draaien. Hierbij moet u kunnen vertrouwen op de juiste informatie die wordt gegenereerd door uw systemen. We geven een onafhankelijk oordeel over uw totale IT-omgeving. Dit oordeel wordt bekrachtigd in een certificaat of verklaring, zoals ISAE 3402, de ISAE 3000, SOC 1, 2 en 3. De verklaringen dragen bij aan het optimaliseren van uw organisatie, zoals het professionaliseren van uw processen en medewerkers. Maar het effect kan vele malen groter zijn. Een verklaring of certificaat kan zelfs commerciële voordelen voor uw organisatie opleveren. Ook uw klanten willen per slot van rekening zekerheid. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze IT auditors en adviseurs.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.