Klachtenregeling

Koenen en Co onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan ervan uit dat u in overleg met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, maar dat dit niet is gelukt. Deze klachtenprocedure voorziet in deze situatie. U kunt uw klacht voorleggen aan het Dagelijks Bestuur van Koenen en Co of Koenen en Co Controle B.V.

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door ons het klachtenformulier in te vullen en te sturen naar:
Koenen en Co, Postbus 5515, 6130 PM Sittard, ter attentie van het Dagelijks Bestuur.
U kunt het uiteraard ook mailen.

Als u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Wij vragen u vriendelijk om deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden.

Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door een lid van het Dagelijks Bestuur. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Voor het uitvoeren van assurance-opdrachten heeft Koenen en Co een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Koenen en Co Controle B.V. Indien uw klacht betrekking heeft op de dienstverlening van de onderneming waarmee deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten zal Koenen en Co bewaken dat uw klacht zorgvuldig wordt afgehandeld.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.